ZAGADNIENIA:

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
DANE TECHNICZNE
ZASADA DZIAŁANIA
MODYFIKACJE UKŁADU
ZAPIS OBRAZU
KONSTRUKCJA MECHANICZNA
SCHEMAT IDEOWY
SCHEMAT BLOKOWY
ZDJĘCIA

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

      Generator tutaj opisywany powstał jako dodatkowe wyposażenie dla matorskiej stacji telewizyjnrj. Umożliwia on tworzenie własnych obrazów (dowolnej treści) i może być przydatny w wielu zastosowaniach. Obrazy można przełączać lub wymieniając EPROM zastąpić innymi. Elastyczna konstrukcja umożliwia zastosowanie generatora np. do bezpośredniego sterowania monitorami komputerowymi pracującymi w innym niż telewizyjnym standardzie. Minimalny pobór mocy predysponuje generator do zasilania z baterii w warunkach terenowych.

POWRÓT DO GÓRY STRONY


DANE TECHNICZNE

CZĘSTOTLIWOŚĆ LINII 15625 Hz
CZĘSTOTLIWOŚĆ RAMKI 50 Hz
ROZDZIELCZOŚĆ POZIOMA 90 PUNKTÓW
ROZDZIELCZOŚĆ PIONOWA 65 PUNKTÓW
ILOŚĆ POZIOMÓW JASNOŚCI 4
ILOŚĆ BANKÓW 3
ILOŚĆ OBRAZÓW W BANKU 4
CZAS WYŚWIETLANIA OBRAZU 2,5 sek
WYJŚCIE VIDEO 1 V (75 om)
ZASILANIE 8...15 V (10...15 mA)
STABILIZACJA CZĘSTOTLIWOŚCI KWARCOWA
WYMIARY 75 x 55 x 15 mm

POWRÓT DO GÓRY STRONY


ZASADA DZIAŁANIA

Na wstępie projektu przyjęto następujące założenia:

- szybkość czytania pamięci 0,5 usek/bajt (zegar taktujący 2 MHz)

- podzielono pamięć na cztery przestrzenie adresowe rozpoczynające się od adresów 0000h, 4000h, 8000h, C000h,

- przyjęto 128 bajtów jako długość linii (64 usek)

- każda linia czytana jest cztery razy,

- przyjęto 312 linii (praca bez wybierania międzyliniowego)

- impuls kasujący znajduje się na D7 i rozpoczyna na 313 linii odpowiednio na adresach 2700h, 6700h, A700h, E700h,

- impulsy synchronizacji linii są umieszczone na początku każdego bloku 128-bajtowego i są wpisane do D6 (szczegóły przedstawia àRYSUNEK)

- impulsy synchronizacji ramki znajdują się w czterech ostatnich liniach (szczegóły przedstawia àRYSUNEK)

     Zasada działania układu generatora telewizyjnego opiera się na czytaniu zawartości pamięci EPROM 27C512. Szczegóły zostały przedstawione na àSCHEMACIE BLOKOWYM. Generator kwarcowy 4 MHz (T2) poprzez dzielnik przez 2 (U1:A) steruje licznik modulo 16 ustawiający kolejno adresy w pamięci EPROM, poczynając od adresu 0000h do momentu skasowania, czyli pojawieniu się "0" na D7. Na wyjściach D0...D7 kolejno pojawia się zawartość pamięci. Ponieważ moment przełączenia pierwszej i ostatniej dwójki liczącej następują w różnym czasie, dane z pamięci są zatrzaskiwane po ustaleniu ostatecznego adresu w układzie U6. Dane te sterują prostym przetwornikiem C/A.

    Poziom wygaszania uzyskujemy z dzielnika R4, R5. Poziom ten jest albo zmniejszany poprzez pojawienie się "0" na D6 tworzy się w ten sposób impuls synchronizacji lub zwiększa napięcie poprzez kombinację "0" i "1" na D0 i D1 ustalając tym samym cztery poziomy od czerni do bieli na ekranie. Sygnał z przetwornika poprzez wtórnik podawany jest na gniazdo wyjściowe "Wideo". Dodatkowy licznik zbudowany na U4 umożliwia cykliczne przełączanie przestrzeni adresowej dając możliwość pokazywanie po kolei czterech obrazów. Przełączając przełącznikiem S1 możemy zatrzymać aktualny obraz lub przeskoczyć do obrazu 1.

POWRÓT DO GÓRY STRONY


MODYFIKACJE UKŁADU

1.     Motując dodatkowy układ przełączający (mechaniczny lub elektroniczny) D0, D1-D2, D3-D4, D5 uzyskujemy dostęp do wszystkich trzech banków po cztery obrazy monochromatyczne w każdym

2.     Zwiększając częstotliwość przełączania obrazów możemy uzyskiwać krótkie sekwencje ruchomych obrazów.

3.     Układ opisany jest generatorem obrazu monochromatycznego i aby uzyskać trzy podstawowe kolory RGB, należy uzupełnić układ o dodatkowy zatrzask U7 zapamiętujący dane D2, D3, D4, D5 oraz zbudować dwa dodatkowe przetworniki C/A dla poszczególnych kolorów.

4.     Można oczywiście zwiększając częstotliwość zegara i czytając całą przestrzeń EPROM uzyskać czterokrotne zwiększenie rozdzielczości w pionie i poziomie, wymaga to jednak znacznie szybszych układów licznika, zatrzasków, a szczególnie pamięci EPROM. Powiększy to też znacznie pobór prądu do około 200 mA i będzie tylko jeden obraz.

POWRÓT DO GÓRY STRONY


ZAPIS OBRAZU

       Sposób zapisu obrazu dokonujemy na dowolnym programatorze EPROM zapisu zawartości.
Zaleca się następującą kolejność postępowania:

- wpisujemy impulsy synchronizacji linii do D6 wg àRYSUNKU w pierwszej linii,

- kopiujemy pierwszą linię do drugiej,

- kopiujemy pierwszą i drugą linię do trzeciej i czwartej itd do zapełnienia całej pamięci,

- wpisujemy impulsy synchronizacji ramki wg àRYSUNKU we wszystkich czterech obrazach,

- wpisujemy impulsy kasujące do D7,

- rysujemy nasz obraz, zaciemniając odpowiednie kratki àRYSUNKU,

- wpisujemy odpowiednie wartości pod adres zaciemnionych komórek.

     Należy zwrócić uwagę, iż adresy następnych stron rozpoczynają się odpowiednio na 4000h, 8000h i C000h, a na osi pionowej znajdują się dwa bardziej znaczące cyfry adresu komórki. Obraz zawarty między grubszymi liniami będzie widoczny na ekranie większości telewizorów - pozostała przestrzeń znajduje się poza ekranem.

POWRÓT DO GÓRY STRONY


KONSTRUKCJA MECHANICZNA

      Generator obrazu telewizyjnego wykonany został na płytce drukowanej jednostronnej z umieszczonymi pod EPROM układami licznika U2 i U3. Przy jego montażu należy przestrzegać ogólnych zasad obowiązujących w elektronice. Więcej szczególów można znaleźć na załączonych zdjęciach.

POWRÓT DO GÓRY STRONY